Deze Webinar was interessant net door de constante koppeling met het Godsbeeld. Het geeft duidelijk weer wat de oorzaken en (interne en externe) invloeden zijn bij een negatief zelfbeeld en hoe we hiermee moeten omgaan bij onszelf en bij ons kind! Het is fijn om zowel een theoretisch kader te krijgen, als een praktisch hoe we het nu moeten aanpakken. Het was zeer leerzaam. Barak Allahoe fiekom.