Salaamoe alaikom wa rahmatoellah,

Allereerst Djazakoemmoe Allahoe ghairan voor deze cursus. Soubhana’Allah de manier waarop het wordt uitgelegd is zo fijn om bij stil te staan. Daar waar wij het ons vaak moeilijk maken en het ver zoeken, is het islamitisch gezien zo makkelijk en simpel op te lossen. Alhamdoulillah 3alla ni3matal Islam.

Allahoemma baarik lakoem.