Islamitische opvoeding: 5 tips voor het aansturen van gedrag

Elk kind krijgt een eigen en uniek karakter. Vanuit dit karakter ontspringen gedragingen; sommige al dan niet gewenst voor ons als ouder. De innerlijke eigenschappen van het karakter veranderen we niet 1, 2 ,3.

Het gedrag daarentegen kun je gemakkelijker beïnvloeden. Maar hoe stuur ik nu precies het gedrag van mijn kind aan op een islamitische manier?

Voor we de pijlen richten op het kind, stellen we eerst onszelf als opvoeder centraal. Een betere opvoeding begint immers bij jezelf!

1) Houd jezelf een spiegel voor

“Actions speak louder than words” zegt men in het Engels en het Arabisch kent een gelijksoortig gezegde dat neerkomt op “wat aanschouwd wordt, zegt meer dan wat gezegd wordt”.

Hoe jij als ouder in het leven en het geloof staat en hoe jij je gedraagt, is van cruciaal belang voor het opvoedingsproces en het gedrag van je kind. Je kind zal jou als (rol)model nemen en jouw gedrag als maatstaf beschouwen. Houd jezelf dus een spiegel voor en kijk eerst of jij het gewenste gedrag vertoont om gedrag te kunnen sturen.

2) Kom jouw belofte na

Vertrouwen is de basis van menselijke relaties. Ook die tussen ouder/opvoeder en kind. De Profeet ﷺ hoorde eens een moeder die haar kind een dadel beloofde als die zou komen. Hij ﷺ controleerde of de moeder daadwerkelijk deed wat ze beloofde. Het is immers met name in de opvoeding onverstandig om loze woorden te uiten of valse beloftes uit te spreken. Zelfs en vooral naar een klein kind toe. Je legt hiermee een wankel fundament voor zijn/haar moraliteit. De onderlinge relatie en het vertrouwen zijn fundamenteel en essentieel om gewenst gedrag te verkrijgen.

3) Bestraf niet voordat je bij jezelf te rade gaat

In een islamitische opvoeding gaat straffen veel dieper dan louter straffen als tuchtmaatregel. Het gaat erom dat het kind zich leert eigen maken wat goed en slecht is. Dit komt voort uit jouw opvoeding en begint met het aanleren van het goede en gewenste.

Voordat je straft, zou je jezelf moeten afvragen: Heb ik mijn kind zo opgevoed dat het geleerd heeft te doen wat goed is? Geduld, zachtheid en inleving zijn slechts enkele sleutelwoorden in deze manier van opvoeden. Straf als discipline voor het nalaten van gewenst gedrag, is slechts de laatste stap en kan pas volgen op het geduldig aansturen tot wat wenselijk is. Herhaling is hierbij essentieel, rekening houdend met het stapsgewijze leervermogen van een mensje in ontwikkeling.

4) Overleg met jouw kind

Opvoeden betekent ook verantwoordelijkheid geven aan je kind. Je wil je kind sturen, maar ook laten groeien. Naar gelang de leeftijd is het goed om het kind enige inspraak te geven in een beslissing.

Pleeg overleg en stel hem of haar een keuze uit twee zaken die jij beide wenselijk vindt. Zo bekom je alsnog een gewenst resultaat, maar krijgt het kind een gedeelde verantwoordelijkheid.

5) Maak rahmah de kern van jouw opvoeding

Ons geloof is evenwichtig en zoekt steeds een middenweg. Als we de verzen uit de Qur’an bestuderen die spreken over opvoeding, dan komen we steeds terug op het woord rahmah. Dit wordt vertaald als ‘barmhartigheid’, hoewel het veel meer omvat.

Rahmah is de kern van een islamitische opvoeding. Hierover kun je meer lezen in ons gratis e-book over de 3 bouwstenen van een islamitische opvoeding. Klik hier voor het e-book.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dowload ons gratis ebook

Drie bouwstenen voor Islamitische Opvoeding

Welke rol heb ik als opvoeder bij de opvoeding van mijn kind?

Inzichten uit de islamitische traditie en moderne wetenschap

Profetische handvaten voor zowel jezelf als je kind

Praktijkgericht, dus direct toepasbaar

ebook-3-bouwstenen-ipep