Islamitische opvoeding: 5 tips voor een positief zelfbeeld

Als ouder wil je uiteraard dat jouw kind positief in het leven staat. Dat kan alleen als het positief over zichzelf denkt. Welke rol kun jij daarin innemen als ouder? 

1. Waardigheid is een Godsgeschenk

Allah zegt in de Qur’an: “Voorzeker, Wij hebben de kinderen van Adam (lees: de mens) geëerd.” (17:70) Al-Karamah, waardigheid, is een goddelijke gift aan de mens. De toekenning van waardigheid aan de mens heeft Allah in dit vers toegeschreven aan Zichzelf: “Wij hebben..” Leer dus jouw kind dat waardigheid niet verdiend wordt op basis van verdiensten, maar hem geschonken is vanwege zijn bestaan als mens waar hij op geen enkele wijze invloed op heeft gehad. Daarmee is ieders waardigheid niet onderhevig aan de beoordeling van andere mensen. Elke mens ís waardig. De bron van onze waardigheid ligt in die zin bij Allah de Schepper, de Schenker van onze waardigheid. Zo koppel je het zelfbeeld en zelfwaardering van jouw kind aan Allah, de Bron van Eer. (35:10)

2. Jouw kind behoort tot de moslimminderheid

Ga er als ouder niet vanuit dat het wel goed zit met jouw kind omdat het thuis voldoende liefde krijgt. Je kind heeft namelijk ook, net als jij, te maken met de buitenwereld die hem vaak genoeg zal laten weten ‘anders’ te zijn. Hij zal zich vertoeven in een milieu waarin overwegend negatieve beelden, teksten en symbolen domineren over de Islam en moslims. Dit heeft een niet te onderschatten effect op hoe veel moslims naar zichzelf kijken. Het gevaar schuilt namelijk in het feit dat bij onvoldoende begeleiding hierin jouw kind deze negativiteit, die hij dagelijks hoort en ziet over wie hij is, kan internaliseren, waardoor hij ook zo over zichzelf zal denken. Het tast met andere woorden zijn zelfbeeld en eigenwaarde aan. Daarom moet islamofobie een thema zijn waar jij als ouder uitgebreid aandacht aan besteedt, wil je dat jouw kind een gezond en positief zelfbeeld over zichzelf ontwikkelt. 

3. Creëer een positief godsbeeld

Herhaling is de moeder van de perfectie. Herhaal vaak de idee dat waardigheid een godsgeschenk is bij jouw kind door te spreken over de relatie van Allah met ons. Hiermee versterk je de overtuiging bij het kind dat zijn waardigheid hem door geen mens gegeven is en dus ook door geen mens ontnomen kan worden, ongeacht wat er gezegd wordt. Een sterke vertrouwen op Allah is een beschermende factor. Met een positief godsbeeld in het hart gaat jouw kind veel trotser door het leven als moslim. Hij zal zich er sterker mee identificeren en de negativiteit eromheen niet zien als bedreiging maar als uitdaging!

4. Laat het je kind voelen

Theorie is prima, maar voelen is waar het om draait! Jouw kind zal waardering voelen uit jouw complimenten. Daarvan is af te lezen wat jij belangrijk vindt! Dus als jij wil dat je kind zijn waardigheid koppelt aan de Islam, zullen jouw complimenten vooral daarop gefocust moeten zijn. Besteed je er positief aandacht aan als je kind meedoet met het gebed (al is het op een speelse manier)? Laat je bewondering blijken als jouw kind op een gebrekkige manier zijn eerste verzen opleest? Ziet jouw kind dat jij hier waarde aan hecht door er zelf vaak mee bezig te zijn? Hiermee creëert jouw kind positieve associaties, emoties en herinneringen met alles wat raakt aan zijn/haar geloof. 

5. Generaliseer het negatieve niet

Soms zijn we ons niet bewust van de aanwezigheid van onze kinderen als we diep in gesprek zijn met volwassenen. We hebben dan niet door dat ze meeluisteren. Onschuldige maar generaliserende en negatieve uitspraken over moslims worden dan makkelijk gemaakt: “Moslims zijn altijd te laat.” “Wij houden ons niet aan de afspraken.” Enzovoorts. Afgezien van het feit dat zulke uitspraken per definitie onwaar zijn, dragen ze niet bij aan een positief zelfbeeld van jouw kind. Immers, jouw kind identificeert zichzelf ook als moslim. Dus vaak dit taalgebruik te bezigen, beïnvloed je onbewust de manier waarop jouw kind naar zichzelf kijkt. Zorg er daarom voor dat je optimistisch bent in jouw taal en het goede benadrukt zodat jouw kind ook zo in het leven staat.


0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dowload ons gratis ebook

Drie bouwstenen voor Islamitische Opvoeding

Welke rol heb ik als opvoeder bij de opvoeding van mijn kind?

Inzichten uit de islamitische traditie en moderne wetenschap

Profetische handvaten voor zowel jezelf als je kind

Praktijkgericht, dus direct toepasbaar

ebook-3-bouwstenen-ipep