Islamitische opvoeding: 5 tips over pubers

Opstandige jongens en eigenzinnige meiden. De periode van de puberteit kenmerkt zich niet enkel door een grote lichamelijke transformatie bij het kind op weg naar volwassenheid. Maar vooral door een rollercoaster aan geestelijke veranderingen. De puber is vaak innerlijk onrustig en op zoek naar zijn eigen identiteit.

Een grote uitdaging voor veel ouders. Hieronder enkele tips n.a.v. het seminar aanstaande zaterdag ‘Hoe ga ik om met mijn puber?’ Zie www.ipep.nl/opvoeding.

1/ Wees je bewust van jouw vooroordelen

Elke puber is anders. Het beeld dat vaak gegeven wordt dat de puberteit zich kenmerkt door opstandigheid of vermijdend gedrag hoeft niet altijd zo te zijn! Sterker nog, vaak is het niet zo. Dit hangt allemaal af van het kind, de opvoeding, het gezin en de dynamiek tussen deze factoren. Ga er daarom niet bij voorbaat vanuit dat jouw kind ‘moeilijk’ zal zijn. Door daar vanuit te gaan, kun je wel eens dat gedrag onbewust uitlokken of versterken!

2/ Versterk het zelfbeeld

Pubers worstelen met hun zelfbeeld. Jouw omgang en positief gedrag kunnen een groot deel van deze beleving beïnvloeden. Jongeren zijn erg gevoelig voor kritiek en afwijzing en zeker van belangrijke personen in hun leven, zoals ouders en leeftijdsgenoten. Probeer hen emotioneel weerbaar en sterk te maken, zodat ze bijvoorbeeld leren omgaan met hun lichaam en uiterlijk. Bespreek het zogezegde schoonheidsideaal en buig het om naar de islamitische waarde van schoonheid. Die zit in de schoonheid van het karakter, niet in de uiterlijke schoonheid.

3/ Wees een vriend

Een bekende islamitische uitspraak luidt als volgt: “Speel met jullie kinderen voor 7 jaar, onderwijs hen 7 jaar en bevriend hen 7 jaar.” Hieruit kunnen we afleiden dat vanaf de leeftijd van 14 jaar, de ouder het beste de rol kan aannemen van een vriend. Dit betekent dat je hen als een volwassene gaat zien en zal behandelen. Probeer interesse te tonen in hun leefwereld. Geef eerder een goed onderbouwd advies in plaats van jouw oordeel. Zorg ervoor dat ze ‘vriendschappelijk’ naar jou toekomen als ze ergens mee worstelen. Creëer vooraf een open klimaat, opdat de komende veranderingen makkelijker bespreekbaar zullen zijn.

4/ Herken en omarm deze fase

Veranderingen in de hormoonhuishouding kan zorgen voor stemmingswisselingen en een mogelijke identiteitscrisis kan (afhankelijk van het milieu en de begeleiding) tot opstandigheid richting de ouders leiden. Erken deze fase als ouder en handel op een wijze manier. Zoek toenadering en tracht stabiliteit te brengen. Weet overigens dat nu duidelijk zal blijken of de basis van de opvoeding al gelegd werd in de eerste en tweede levensfase wat betreft waarden en normen. In het beste geval kun je hier dan steeds op terugvallen.

5/ Geef meer ruimte

In een islamitische opvoeding staat de voorbeeldfunctie van de ouder centraal. Ook in deze fase is dit niet anders. Toch kenmerkt de puberteit zich als een fase waarin meer ruimte is voor bespreking wat betreft keuzes en richtlijnen. Toen een jongeman met de Profeet ﷺ sprak over zijn wens om ontucht te plegen, snauwde de Profeet ﷺ hem niet af, maar begon een socratisch gesprek met hem door kritische vragen te stellen, waarin hij hem dwong om zich in te leven in de ander (hierover tijdens het seminar meer). Door een goede communicatie en begrip voelt de puber bewegingsruimte en een kans tot ontwikkeling. Ook leert hij/zij om zo zelfstandig tot de juiste keuzes te komen. Met andere woorden, dit draagt bij aan het vormen van een beoordelingsvermogen, cruciaal voor het maken van de juiste levenskeuzes straks. Geef daarom enige ruimte en blijf positief motiveren. Onthoud: maak van jouw kind geen kloon van jezelf, maar stimuleer hem/haar om een zelfstandige volwassene te worden.

Meer weten? Meld je gauw aan, de tarieven zijn inmiddels een stuk lager door afschaffing van het Grote Opvoeddebat! Zie www.ipep.nl/opvoeding

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dowload ons gratis ebook

Drie bouwstenen voor Islamitische Opvoeding

Welke rol heb ik als opvoeder bij de opvoeding van mijn kind?

Inzichten uit de islamitische traditie en moderne wetenschap

Profetische handvaten voor zowel jezelf als je kind

Praktijkgericht, dus direct toepasbaar

ebook-3-bouwstenen-ipep