5 tips voor wanneer je opvoedstijl verschilt van die van je partner

Wanneer we spreken over opvoeding, spreken we over drie onderdelen waar deze opvoeding uit bestaat:

1 – De opvoeder; meestal zijn dit de ouders.

2 – Degene die opgevoed wordt; dit betreft het kind.

3 – De wijze van opvoeden; we hebben het dan over de methoden, praktische tips etc. 

In de meeste gevallen beperken we ons inzake dit thema tot de laatste twee punten: het kind en de wijze van opvoeden. We vergeten daarbij dat opvoeding begint bij de opvoeder!

Willen we het dus hebben over de opvoeding en over het kind, dan zullen we eerst moeten stilstaan bij de periode voordat de praktische kant van opvoeding überhaupt start. Die stap kan niet overgeslagen worden. We moeten namelijk teruggaan naar de partnerkeuze. Je keuze voor wie de (mede)opvoeder zal zijn van jullie toekomstige kind. 

Het is om deze reden dat de Islam dit punt nadrukkelijk belicht: waar je op moet letten bij het kiezen van een levenspartner.

Opvoeding is een dynamiek die wordt vormgegeven door twee mensen. Als je als ouders niet op één lijn staat wat betreft geloofsovertuiging, morele waarden en principes, wordt het knap lastig om op een eenduidige manier het kind samen op te voeden.

Vergeet niet dat het kiezen van een goede partner geen vrijblijvendheid is. De Islam verheft het tot een van de meest fundamentele rechten van het kind!

Elk kind heeft in die zin recht op een goede vader en een goede moeder. Dit betekent dat het je plicht is om enerzijds een goede ouder te zijn en anderzijds een goede partner te kiezen die, samen met jou, ouder zal zijn van het kind. Jullie vormen de eerste bouwstenen van het gezin.

In dit artikel willen we het hebben over de situaties waarbij de eerste stap niet doordacht is gezet. Misschien was je te jong, stond je hier simpelweg niet bij stil of leefde je een totaal ander leven.

Stel dat je je hier later bewust van bent geworden, en dat je nu de stap wil zetten om bewust op te voeden. Je krijgt dan te maken met twee uitdagingen: je partner en je kinderen.

Je zult je afvragen: hoe dien ik om te gaan met mijn partner die hier niet op dezelfde manier in staat als ik? De volgende tips kunnen je daar een handje bij helpen.

Wees een liefdevolle raadgever

Veel mensen zijn veranderd door het horen van slechts één woord op het juiste moment. In bepaalde situaties kan een persoon ontvankelijker zijn voor goede raad. Jij kent je partner het beste. Kies daarom de momenten uit waarin je je partner herinnert aan de schoonheid van ons geloof en het belang ervan in de opvoeding van de kinderen. Goede raad heeft altijd wel effect bij een gelovige (51:55).

De leiding komt van Allah

Ben je je hier ook daadwerkelijk bewust van? Sla nooit een belerende toon aan, dat creëert afstand en afkeer. Wees daarentegen geduldig en onthoud dat Allah degene is die leidt, niet jij. Wend je daarom tot Hem in de stille nachturen in gebed. Hij wendt de harten hoe Hij wil. Jij bent hierin een middel, dus blijf bescheiden in je houding en manier van aanpak.

Een onbewuste ouder maakt nog geen slechte ouder

Dat je partner niet bewust opvoedt, maakt hem/haar nog geen slechte ouder. Het is heel belangrijk dit te beseffen. Het kan desondanks een zeer warme, liefdevolle ouder zijn die alles ervoor over heeft om zijn/haar kinderen te zien opgroeien als gelukkige en gezonde individuen. Probeer deze positieve elementen in je partner te zien en te versterken. Met andere woorden: gooi het kind niet met het badwater weg. Indien je partner door zijn/haar gedrag schade berokkent in de opvoeding, kun je eventueel andere stappen overwegen, zoals bemiddeling of therapie.

Gun je partner zijn/haar proces

Ook jij bent niet plotseling veranderd, waarna je ineens bewust bent gaan opvoeden. Je doorging een proces van bewustwording. Gun je partner dat ook. Probeer een helpende hand te bieden. Samen maakt nog altijd een sterker team dan alleen. Dit is misschien geen gemakkelijke weg, maar wel een weg die de moeite waard is. 

Beïnvloed het sociale netwerk van je partner

Onze sociale contacten hebben enorm veel invloed op ons. Meer dan we denken. Wil je je partner positief beïnvloeden, dan kun je zijn sociale netwerk niet achterwege laten. Breng  hem/haar in contact met goede mensen en wees zo actief mogelijk in het smeden van nieuwe vriendschapsrelaties voor je partner. Dit kan in de vorm van etentjes, bijeenkomsten, vrijetijdsbesteding etc. Zo verander je langzaam maar zeker zijn/haar netwerk.

1 Reactie

  1. Anoniem

    Waardevol, het is best zwaar als je beiden op verschillende golflengtes zit subhanAllah

    1
    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dowload ons gratis ebook

Drie bouwstenen voor Islamitische Opvoeding

Welke rol heb ik als opvoeder bij de opvoeding van mijn kind?

Inzichten uit de islamitische traditie en moderne wetenschap

Profetische handvaten voor zowel jezelf als je kind

Praktijkgericht, dus direct toepasbaar

ebook-3-bouwstenen-ipep