5 tips over islamitische opvoeding

Spreek waardering uit

De belangrijkste goedkeuring die een kind zoekt, is de goedkeuring van de ouders. Hiermee hebben ouders een enorme impact op het zelfbeeld, zelfvertrouwen en de eigenwaarde van het kind. Spreek jouw waardering uit door te benoemen wat je mooi, geweldig of bijzonder vindt aan jouw kind. Complimenten versterken het gewenste gedrag dat gecomplimenteerd wordt. Hoewel het verleidelijk is om vooral te vervallen in het benoemen van het gedrag dat jou als ouder irriteert, probeer toch vooral oog te hebben voor wat jouw kind wel goed doet. Dat is namelijk een hoop! Zolang jij als ouder het goede, het mooie, het leuke niet benoemt, weet een kind dat niet van zichzelf. Hoe jij op jouw kind reageert, is bepalend voor hoe jouw kind over zichzelf denkt. Wist je dat de Profeet ﷺ kinderen altijd positief benaderde?

Lach met je kind

Dat klinkt zo vanzelfsprekend, maar door de sleur van alledag vergeten we om ook te ontspannen mét onze kinderen. Het effect van een oprechte glimlach valt niet te onderschatten. Er gebeurt iets – wat haast magisch te noemen is – tussen twee personen. Van een glimlach gaat een bepaalde communicatie uit dat je de ander mag, dat er vrede en liefde heerst tussen jullie. Behalve dat jouw kind ertoe doet, zeg je er ook mee dat jouw kind bijdraagt aan jouw geluk. Voor een kindje is dat de wereld met al haar pracht en praal.

Laat je kind fouten maken

Dit is ontzettend belangrijk, want door fouten te maken, leren ze. Experimenteren, uitproberen en grenzen zoeken, is eigen aan een kind. Op die manier leert het de omgeving te verkennen en groeit het. Dit kan enkel gestimuleerd worden en verder bloeien als de ouders voor een veilige omgeving zorgen. Als daarentegen fouten geassocieerd worden met falen, geef je als ouder de boodschap dat perfectie de norm is. Een verwachting waar het kind nooit ofte nimmer aan kan voldoen. Met als gevolg dat elke fout door het kind als falen wordt ervaren. Op een gegeven moment zal het kind ook onbewust zo over zichzelf gaan denken: “Ik ben een mislukkeling, want ik maak fouten.” Funest voor het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Kijk als ouder altijd oplossingsgericht, zodat jouw kind dat van jou leert en overneemt. De fout is niet het probleem! Het is een uitdaging om bij elke fout te leren hoe die de volgende keer niet meer te maken en er een oplossing voor te vinden.

Maak fysiek contact

Kus jouw kind, knuffel het, maak dat tot jouw gewoonte! Jouw mate van compassie en barmhartigheid voor jouw kinderen is te meten aan hoe vaak je ze kust en knuffelt. Dit zijn de woorden van de Profeet ﷺ. Deze fysieke uitingen van liefde kunnen ofwel het bovenstaande benadrukken, ofwel ontkrachten.

Wist je dat de Openbaring aan Profeet Muhammad ﷺ ook begon met fysiek contact? De engel Jibril drukte hem stevig tegen zich aan alvorens hij hem ﷺ gebood om te reciteren: “Iqra’!” Deze relatie tussen de materiële en spirituele wereld werd gelegd met fysiek contact als eerste bouwsteen.

Wees altijd toegankelijk

Jij bent voor jouw kind zijn of haar veilige haven. In de grote, onbekende wereld weet het kind dat het altijd bij jou terecht kan voor warmte en liefde. Weet dat jouw mate van toegankelijkheid letterlijk de basis legt voor hoe jouw kind in het verdere leven naar anderen zal kijken, relaties zal ervaren en de mate van vertrouwen dat het zal hebben in anderen. Met één woord wordt dit de hechtingsrelatie genoemd. Hierover tijdens het seminar meer…

Meld je aan via: www.ipep.nl/opvoeding

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dowload ons gratis ebook

Drie bouwstenen voor Islamitische Opvoeding

Welke rol heb ik als opvoeder bij de opvoeding van mijn kind?

Inzichten uit de islamitische traditie en moderne wetenschap

Profetische handvaten voor zowel jezelf als je kind

Praktijkgericht, dus direct toepasbaar

ebook-3-bouwstenen-ipep